Gŵyl Lên Llandeilo Lit Fest

Owen at Gŵyl Lên Llandeilo Lit FestEbrill 26 – 28 April 2024
Llandeilo, Carmarthenshire.

We’re thrilled to be welcoming Welsh novelist, poet and playwright Owen Sheers to this year’s Llandeilo Lit Fest!
Llandeilo’s annual festival celebrating the written and spoken word returns in April 2024 with three days of talks, performances and workshops. Our packed programme will feature something for all ages!

Mae gŵyl flynyddol Llandeilo, sy’n dathlu’r gair ysgrifenedig a llafar, yn dychwelyd ym mis Ebrill 2024 gyda thri diwrnod o sgyrsiau, perfformiadau a gweithdai. Bydd ein rhaglen lawn yn cynnwys rhywbeth i bob oed, gan gynnwys!

Ebrill 26 – 28 April 2024. Ticket sales open in March! Gwerthiant tocynnau yn agor Mawrth! www.llandeilolitfest.org